Gørdings historie

Afholdsloge - Dr. Jensens havehus af Krestine Frøsig Johansen

Avisudklip fra Gørding Sogn 1918-1930 ved Krestine Frøsig

Avisudklip fra Gørding Sogn 1930- ved Krestine Frøsig

Besættelsen. Hverdagen for 2 skoleelever

Besættelsestiden 1940-1945 i Gørding - 2 lydinterviews og 3 artikler 

BORGERFORENINGEN for GØRDING og OMEGN 1899 - 1999

Byfest i Gørding 1983. Video. Varighed 19:14 min. Optaget af Chr. Burkal & Bent Johansen. Red. til Youtube af Bent Jacobsen

Bøel Andelsmejeri

Danmarks besættelse 1940-1945 af Arne Jensen, Lourup

Danske Byer og Sogne. Bind 3 s. 286-

"De gamles hjem" af Edith Steffens (tidl. Brammer)

December i HENRIKSENS HERREMAGASIN af Kirsten Henriksen

Den gamle biograf af Krestine Frøsig Johansen

Den gamle smedje i Gørding. 1980. Video. Varighed 18:10 min. Optaget af Chr. Burkal & Bent Johansen. Red. til Youtube af Bent Jacobsen

Folkefesterne i Gørding af Christian Sørensen

Forretninger og erhverv i Gørding i tidens løb

GLIF 1903-2003 - Uddrag af jubilæumshæfte

Gl. Gørding - Gørding Kirkeby. Ejler Nielsen

Glimt fra livet i Gørding ... 1940-1945 af Krestine Frøsig.

Gørding Andelsmejeri

Gørding Mejeri 1983. Video - varighed 14:35 min. Optaget af Chr. Burkal & Bent Johansen. Red til Youtube af Bent Jacobsen

Gørding Borgerforening af Chr. Sørensen

Gørding Brugsforening af Svend Eriksen

Gørding El-forsyning af Bent Johansen

Gørding Forsamlingshus

Gørding før og nu. 1916. Uddrag af Jyske Byer og deres Mænd.

Gørding Herreds Segl af Krestine Frøsig

Gørding Hotel. Brand d. 8.11.2008. Video 4:54. You Tube.

Gørding i nyere tid af Anton Bruun, Ilsted

Gørding Idrætsforening før 1950. Jysk fodboldhistorie

Gørding Idrætsforening før 1950 med fotos. Jysk fodboldhistorie.

Gørding kirke - fra begyndelsen til vor egen tid af Erik Hansen

Gørding kirke af Erik Hansen

Gørding kirke - kalkning - af Wagn Olesen

Gørding kirke - Kort til kirken

Gørding kirke. Nationalmuseet.

Gørding (-Vejrup) Kommune - Sogneråd

Gørding-Lourup IF historie

Gørding og Omegns Brugsforening af Svend Eriksen

Gørding Posten / Gørding Avis

Gørding Sangforening af Svend Aage Schmidt

Gørding Skofabrik A/S af Poul Willadsen

Gørding skole i 30erne af Lis Wimmelmann

Gørding skoles 100 års jubilæum

Gørding skoles 100 års jubilæum. Uddrag af hft. Se hele hft. på Gørding Sognearkiv.

Gørding sogn af Ejler Nielsen

Gørding Sogn - Kirke og Præster - Uddrag af "GØRDING HERRED" af Dr. phil., Arkivar Oluf Nielsen udgivet 1872

Gørding Sognekort (Fotos af præster og degne). (Bedst med zoom 150 %).

Gørding sogns Forsamlingshus af Peter la Cour Dragsbo

Gørding station og jernbanen. Fotos og historie

Gørding Station af Krestine Frøsig

Gørding Stationsmølle af Wagn Olesen

Gørding Vandværk af Johannes Rose

Gørding Varmeværk af Arne Clausen

Handelskalender 1928

Henriksen manufaktur - fotos

"Historiske fortællinger fra Bramminge Egnen 1618-1820". Fra Gørding, Darum og Brammingborg. 23 sider. Udgivet af Vagn Husted Madsen.

Jernbanesabotage øst for Gørding. Interview med Karl Bertelsen.

Eckhardt Johnsen - maleren med rod i Gørding - af J. Gantzel Lauridsen

Jordemor i Gørding i 1791 af Krestine Frøsig

JUL

JUL 1962 Gørding - Jernved - Annoncer

Kirkens Korshær i Gørding - historie i korte træk - af Benny Majholm.

Konfirmandbilleder gennem 100 år - og andre billeder fra kirken...

Lokalplan for et boligområde vest for Åbrinken. 2007.

Lokalårbogen 2013

Lourup håndbold damer/piger mesterskaber og diplomer

Lourups historie - Træk af Lourups historie - af Wagn Olesen

Matrikelkort Sdr. Gørding. Gamle matrikelkort. Link...

"Mellembyplan" for Gørding

Modstandsgruppen i Gørding under 2. verdenskrig. Interview med Leo Beck.

Motorvejen Skads-Holsted

Naturgenopretning Gørding Mølle Dambrug. Projektforslag 2008

Chr. Nielsens Tømmerhandel af Poul Willadsen

Nielsen, Ejler - en mand af sognet af Krestine Frøsig

Hans Nissen - 38 år med tøj i Gørding

Oldtid og middelalder i Gørding sogn af Ulla Mejdahl og Palle Siemen

Omfartsvej øst for Gørding - forslag

Postbudene i Gørding - fotos

Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920 af Jytte Beier

På skinner: Esbjerg-Fredericia. Video. Link.

QUIZ om Gørding. 12 svære spørgsmål.

Radio & TV forretningen ved Egon Nielsen - fotos

Hans Rasmussen og Abeline Poulsen interviewes af Martin Skovsen - klip til Youtube DVD: Bent Jacobsen. Varighed ca. 27 min.

SALG af bøger og DVD´er om lokalhistorie

Sdr. Gørding Sogneråd 1929

Sdr. Gørding-Vejrup. KIRKE og SOGN i fortid og nutid

Sejersgård af Ejler Nielsen

Skelsten - "Karli Oversten" ved Poul Dylmer

Skolehistorie og skoleerindringer

Stednavne. Ugeavisen 9.12.1981.

Strid om Valg af Tingsteder. Jyske Samlinger. Bind 4, 4. række, 4.

Stårupgård - udgravning 2014.

Telefonbog 1924 for Gørding og Lovrup

Telefoncentralerne i Gørding og Lovrup

TING & SAGER

Tinghuset i Lourup af Hans Bennedsen. Avisartikel i Vestkysten d. 4.3.1925.

Tingstedet på Grimhede og ridefoged Knud Ottesen m.v.

Tog MR 46 i Gørding. Video 1:29 min. Link.

Tog IC3 Esbjerg-Gørding. Video 9:02 min. Link.

TRAP: DANMARK VIII s. 612-615

Trælasten - nedlagt pr. 1.2.2014 - fotos Wagn Olesen

Træpumper af Carl P. Wolthers

Udskiftningen i 1785 af Ejler Nielsen

Undergrund. "Vejenbælt"

VEJVISER 1906-1908

 

L. Both: Danmark. 1872. S. 651-652.

 

Oluf Nielsen. Mindestenen i Endrup. Foto: Wagn Olesen.

Mindesten for tyske flygtninge på Gørding kirkegård. Foto: Wagn Olesen.

Gørding Herreds segl.

---

Gørding Idrætsforening.

---

Til forsiden