Gørding station, posthuset og jernbanen

- fotos og historie -

125 års jubilæum for jernbanen af Chr. Sørensen

Bramminge Postkontor 1932 incl. postbude fra Gørding - udlånt af Thorvald Halkjær

Gørding Station af Krestine Frøsig

Jernbanesabotage ved Gørding af Karl Bertelsen. Red. Wagn Olesen.

Postbudene og posthuset - fotos

Poststempler, forsendelser m.v. - udlånt fra Hans-Walter Rusch´s samling

Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920 af Jytte Beier

Tog MR 46 i Gørding. Video 1:29 min. Link.

Tog IC3 Esbjerg-Gørding. Video 9:02 min. Link.

Vogterhuse i Bramming Kommune af Jefrey Andersen

Gørding station. CS.

Gørding station ca. 1900.

Gørding station ca. 1910.

Gjørding Station. CS.

Gørding station med vandtårn.

Postbude ved stationen. Ca. 1910. CS.

Vi kender ikke navnene på postbudene.

 ---

Ilsted vogterhus nr. 18, Nr. Høevej 1. Erland Chr. Erlandsen, Termine Erlandsen og Jacobine Erlandsen. Ca. 1910.

Foto udlånt af Jefrey Andersen.

Ilsted vogterhus nr. 18, Nr. Høevej 1. Erland Chr. Erlandsen. Ca. 1910. Foto udlånt af Jefrey Andersen.

Jernbanearbejde øst for Gørding ca. 1915. Udlånt af Rusch.

Jernbanearbejdere ved Gørding ca. 1910.

Ilsted. Viadukten udvides. Ca. 1925.

Togbillet. 1955. Udlånt af Hans-Walter Rusch

Postkort - Gørding station - tegnet af Olaf Bak.

Nyere fotos:

 

Link til: Danske Stationer. Link til: Ventesalsbænke på Gørding station.

Bent Larsen vasker flisegulvet i venteværelset på Gørding station.

---

Gørding station under nedrivning august-september 2013:

Gørding station nedrevet. 4.9.2013.

---

Gørding station. Nu med overvågningskamera. Oktober 2013.