Links - Gørding Sognearkiv

Gå til indhold
Links

Denne side indeholder links til sider der vedrører steder der berører Gørding og omegn.
Hvis der findes "døde" links vil vi gerne have det at vide så vi kan få linket fjernet ellet rettet til en eventuel ny URL.
Kulturparaplyen - det der i gamle dage hed Borgerforeningen - ejer Gørding sogns Forsamlingshus.
Udover at lave kulturelle arrangementer i huset, er Kulturparaplyen paraply over nogle interessegrupper som støtter forsamlingshuset.
Historien om byens forsamlingshus går helt tilbage til året 1909, hvor huset blev bygget på andelsbasis, hvilket var meget almindeligt på den tid.
Forsamlingshuset

Gørding kirke er knap 850 år gammel og har plads til 150 personer. Kirken er fortsat en synlig og bærende del af lokalsamfundet. Her er enhver velkommen, og kirken gør sit ypperste for at formidle kristendommen på en vedkommende og livsnær måde.
Gørding Kirke

Den lokale købmand, som samler det lokale folk. Butikken har både delikatesse og blomsterafdeling - samt alle dagligvarer.

Spar Købmand

Tanken var at plante træer fra hele verden, og børn fra Gørding Skole hjalp til med arbejdet. I dag møder man dog ikke mange palmer i det grønne område midt i Gørding - men Verdensskoven er så absolut et besøg værd alligevel.
Verdensskoven
Sognebladet

Gørding Sogneblad er et fællesblad for foreningerne i Gørding.
Bladet har et oplag på 1275 stk., som omdeles af frivillige til alle husstande i Gørding sogn.
Lindegården

Mødestedet Lindegården er et velfungerende, brugerstyret hus med masser af aktiviteter og foredrag.
På Lindegården kommer man bare. Der er ikke en forening, man skal meldes ind i. Her arrangeres fester, der er udflugter, man kan eksempelvis lave håndarbejde, deltage i kurser om brug af PC, reparere cykler, spille bridge eller deltage i en læsekreds. Og hver 14. dag er der foredrag.
Den Røde Bro

Navnet herover giver ikke meget mening for den unge generation. Det gør navnet til gengæld for den ældre generation.
Selvom der i dag er et stort udbud af aktiviteter, så snyder man sig selv hvis man ikke en smuk sommerdag smører en madpakke eller medbringer en sandwich og tager bilen eller cyklen ud til stedet og blot sætter sig et godt sted og lader roen falde over sig. Man kan nyde det stille vand og den smukke udsigt. Det er lise for sjælen - og det er gratis.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og inspirere til undersøgelser af Bramming-egnens historie i fortid og nutid, at virke for bevarelse af historiske minder og i øvrigt optræde som en kulturel faktor samt at udgive Lokalårbogen for Bramming-Egnen.
Foreningen består af: Bramming Byhistoriske Arkiv, Darum Sognearkiv, Endrup – Vester Nykirke  Arkiv, Gørding Sognearkiv, Hunderup Sognearkiv og Vejrup Sognearkiv. Bestyrelsen består af en person fra hver af den tidligere Bramming Kommunes seks lokalarkiver. Samt tre personer valgt på den ordinære generalforsamling.

Bramming Byhistoriske Arkiv er hukommelsen for Bramming. Her kan man søge oplysninger om gamle bygninger, begivenheder og personer. Desuden er de frivillige på arkivet behjælpelige med at fremskaffe oplysninger.

I Darum Sognearkiv kan findes spændende lokalhistorie. Arkivet har en fin samling af originale arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger med mere.
Lokalarkivet dækker det gamle Darum Sogn, med Ll. Darum og Darum Mark.
Man kan finde informationer om områdets huse, gårde, slægter, digehistorie, egnens erhvervsliv og meget mere.

Endrup/Vester Nykirke Sognearkiv er et foreningsdrevet arkiv oprettet i 1977. Arkivet er indrettet med to læsepladser til besøgende og har et læseapparat til mikrokort.
Interesserer man sig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Arkivet hjælper med at finde de informationer, som søges.

Arkivet er et sognearkiv som efterhånden har opbygget et anseligt historisk materiale. Det er spændende læsning og der er for nogle år siden endvidere udgivet en cd med materiale fra Hunderup-Sejstrups fortid.

Vejrup Sognearkiv holder til i et rummeligt kælderlokale i Vejrup – Endrup Fritidscenter.

Arbejdet bliver udført af frivillige medarbejdere. Alt materiale der kommer ind, bliver løbende registreret i et online databaseprogram – Arkibas. Alt indkommen materiale er endnu ikke registreret.
Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen
Bramming Byhistoriske Arkiv
Darum Sognearkiv
Endrup Vester Nykirke Lokalhistoriske Arkiv
Hunderup-Sejstrup Sognearkiv
Vejrup Sognearkiv
Gørding Sognearkiv
Nørremarken 23. Kld.
6690 Gørding
Tilbage til indhold