New Look - Gørding Sognearkiv

Gå til indhold
Nyt udseende

Arkivets hjemmeside fremtræder nu mere tidssvarende.
Det er ikke kun udseendet der har ændret sig - måden at præsentere indholdet på er også ændret.
Vi har set med nye øjne på hvad der kunne give en bedre oplevelse for vore brugere.
Nye øjne
Vi har forsøgt at lave en mere logisk og emneopdelt opbygning af siderne. Det skulle gøre det nemmere at navigere rundt i indholdet.
Der er også lavet en søgefunktion så man nu kan søge på alle siders indhold i samme søgning.

Arkivets righoldige billedsamling er gjort mere tilgængelig ved at mange billeder præsenteres i et albumlignende format. Hvor det er relevant at angive en lokation for et billede, er billedet blevet forsynet med koordinater, hvilket gør det muligt når billedet vises i albummet, at se en markering der viser at billedet er geotagget (forsynet med koordinater). Billedet kan så vises på Google Maps.
Geotaggede billeder vises også på arkivets eget interaktive kort. Man kan således se mange af Gørdings huse placeret på kortet.

Mange billeder er også blevet forsynet med tekst og nogle har også links til yderligere oplysninger.
Der er lavet en avanceret søgefunktion så der kan søges på alle billeder der har tekst tilknyttet.

Der er stadig adgang til den "gamle" hjemmeside. "Den Gamle Hjemmeside"
Man skal dog være opmærksom på at det gamle site ikke er blevet ajourført siden februar 2015, og at noget af indholdet er over 10 år gammelt.

Den nye side bruger også noget af det gamle indhold, men hvor det er fundet relevant er materialet blevet justeret. Det gamle site indeholder en del "døde" links. At disse links ikke fører til en eksisterende side kan i mange tilfælde skyldes at siden er slettet eller at den er flyttet.

På dette nye site har vi forsøgt at verificere alle links og hvis vi har overset et link, hører vi gerne derom.
Dette nye site udbygges løbende og når alt relevant indhold fra det gamle er implementeret i det nye, vil vi fjerne linket til det gamle.
Linket er lavet til brug i de tilfælde man ikke kan finde en oplysning på det nye site - man har så mulighed for at prøve at finde oplysningen på det gamle.
En fordel ved at lade både det nye site og det gamle eksistere på samme domæne på samme tid er at gamle links kan bibeholdes for så vidt at de eksisterer og er relevante.


Gørding Sognearkiv
Nørremarken 23. Kld.
6690 Gørding
Tilbage til indhold