Div. fotos fra Gørding og Omegn

- Steder og begivenheder -

Orkanen 1999. Sdr. Lourupvej 20.

Orkanen 1999. Sdr. Lourupvej 20.

Nedrivningen af Gørding Mølle d. 6.2.2007. Foto: WO.

Nedrivningen af Bykroen august 2007:

---

Ådalsvej 1, Nørre Lourup efter skypumpen d. 12. juli 2010. Foto: WO.

Torvedag. 2007. Foto: WO.

Torvedag. 2007. Foto: WO.

Byfest optog. Foto udlånt af Kirsten Henriksen.

Byfest optog. Foto udlånt af Kirsten Henriksen.

Torvedag. Pjerrot fra HENRIKSEN: Arne ...

Car-boxing 8.6.2012. Foto: WO. Navne mangler.

"Historiens gang": I går biler - i dag metal til genbrug.  Carboxing. Foto: LK.

3-hjulet scooter med lad. Foto: LK.

Gørding stadion, Vestergade. 2013. Væltet mindesten. Foto: LK.

Det gamle kapel brydes ned d. 22.9.2008. Foto:WO.

---

Brand hos Hansen & Kruse d. 2.5.2009. Foto: WO:

---

"Decemberkoret" 4.12.2006. Foto: WO.

Idræt om dagen. 2011. Foto:WO.

Laurids ... Foto:WO.

Staldbygningerne ved præstegården fjernes. 2011. Foto: WO.

Minikonfirmander. År? Foto: WO.

Spejdernes klatretårn. År? Foto: WO.

Til forsiden