Litteratur om Gørding og Omegn

125 års jubilæum for jernbanen i Gørding. Af Chr. Sørensen. Lokalårbogen 1999 s. 108-110.

38 år med tøj i Gørding. Af Hans Nissen. Lokalårbogen 1999 s. 77-80.

En Beretning fra Fordums Tider på Bramminge Egnen. Af P.R. Udgivet af Vagn Madsen Husted. 8 artikler fra Ugeavisen Bramming. 23 s. Dec. 46.4. Livet i Gørding før Troppernes Ankomst i 1626 og andre erindringer fra Gørding og Bramming egnen.

En bonde fra Gørding fortæller: Slaget ved Dybbøl 1864. Af Stig hegn. Lokalårbogen 2005 s. 84-90.

Borgerforeningen for Gørding og Omegn 1899-1999. (36.9).

Bykroen i Gørding - og lidt om Afholdshotellet. Af Jefrey Andersen. Lokalårbogen 2005 s. 79-83.

Da jeg var dreng i Gørding. Af Ib Laursen. Lokalårbogen 2012 s. 67-72.

Dagligt Liv i Norden i det Sekstende Aarhundrede. Af Troels-Lund. Heksedans på Gørding kirkegård. Bind VII s. 225.

Doktor J.K. Jensen, Gørding. Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1988 s. 88-93.

Den folkevalgte stationsforstander (J.K. Rasmussen). Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1991 s. 84-87.

Eckhardt Johnsen - maleren med rod i Gørding. Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1990 s. 90-93.

Ejler Nielsen - en mand af sognet. Lokalårbogen 2001s. 43-44.

Erindringer. Af Sven Aage Hansen. 2001. Udgivet af Svend Aage Hansen. ISBN: 87-7509-650-1.

Erindringer fra Gørding - og fra 68. Af Svend Aage Hansen. Lokalårbogen 2001 s. 23-42.

Fortællingen om Det Gjørdingske Børneteater af Hanne "Bess" Hansen. Lokalårbogen 2013 s. 93-96.

Fra bondedreng til vismand. Af Christen Sørensen. Lokalårbogen 2006 s. 75-82.

Fra Gørding til prøjsisk fangelejr. Af Stig Hegn. Lokalårbogen 2004 s. 55-63.

Fra Hessellund til Amerika - en udvandringshistorie. Af Kirsten Marie Hansen Larsen. Lokalårbogen 2002 s. 99-108.

Frøken Mikkelsen. Af Dagmar Bork. 2003. Om Anna Kristine Mikkelsens opvækst i Gørding 1898-1912: s. 9-19.

Gørding Apoteks 100 års jubilæum. Af Werner Hansen. Lokalårbogen 2003 s. 113-119.

Gørding Biograf. Af. Chr. Sørensen. Lokalårbogen 1999 s. 56-58.

Gørding Idræt & Kulturcenter af Kristian Holst. Lokalårbogen 2013 s. 97-104.

Gørding Missionshus. Af Sam. Højst Petersen. Lokalårbogen 2012 s. 73-78.

Gørding Sogns Forsamlingshus. Af Jørgen Jacobsen. Lokalårbogen 2012 s. 63-66.

Gørding kirke. Nationalmuseet. Bd. 19 Ribe Amt. 29 hft. Ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen. 1994. s. 2969-3002.

Gørding (Gørding Herred). Nielsen, Ejler: Gård- og slægtshistorie i Lourup, Gørding sogn (i Lokal-årbogen 1983 s. 52-61).

*Gørding (Gørding Herred), Nielsen, Ejler m.fl. (red.) Træk af Gørding sogns historie Bind 1-2. Gørding Sognearkiv, 1994-95. 110 s. * Se Indhold nederst på siden.

Gørding (Gørding Herred). Gørding sogn. (Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe. 1872. s. 4-27).

Gørding Herred. Nielsen, Oluf. Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe, 1872. Genudgivet af Historisk Samfund for Ribe amt, 1978.

Gørding Herredssegl. Af Bue Kaae. Lokalårbogen 1984 s. 40-43.

Gørding Skofabrik. Af Poul Willadsen. Lokalårbogen 1987 s. 41-44.

Gørding Skole 75 år. 1911-1986. (37.5).

Gørdings gadenavne. Af Doris Poulsen og Tage Nielsen. Lokalårbogen 2009 s. 70-76.

Gørding Skyttekreds 1885-1965. Af Mogens Hansen. Lokalårbogen 2006 s. 88-93.

Gaarn-Larsen - en Gørding præst med visioner. Lokalårbogen 1993 s. 90-94.

Historien om "Det Gjørdingske Teater". Af Jørgen Jacobsen. Lokalårbogen 2012 s. 79-82.

Husholdningsarbejde i krig og fred. Af Kirstine Bennedsen. Lokalårbogen  1989 s. 47-54.

I.M. Lauridsen, Gørding. Gårdejer og sparekassedirektør. Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1995 s. 94-97.

Jordemoder i Gørding i 1791. Af Krestine Frøsig. Lokalårbogen 1997 s. 110.

En københavnerdrengs erindringer fra Gørding. Af Jørgen Seide Pedersen. Lokalårbogen 1999 s. 51-55.

Litteratur om Bramming(- og Gørding). 2013 udg. Red. af Stig Hegn.

Litteratur om Bramming. 2013 udg. Søgeord: Gørding. Red. af Stig Hegn

LIVSBILLEDER fra Malt-Gørding Herreder omkring 1700. Ved P. Eiassen. Vejen Bogtrykkeri 1987. Om Tinghuset ved Lovrup s. 5-6.

Lægeboligen i Gørding af Wagn Olesen. Lokalårbogen 2013 s. 89-92.

Lægerne i Bramming Kommune. Af J.P. Karkov. Lokalårbogen 1984 s. 76-88.

Lærerfamilien J. Larsen Pedersen, Gørding. Af Svend Aage Hansen. Lokalårbogen 2003 s. 61-68.

Maleren med rod i Gørding - Eckhardt Johnsen. Af Svend Aage Hansen. Lokalårbogen 2002 s. 53-65.

Min tid som hjemmesygeplejerske. Mette Marie Thomsen. Lokalårbogen 2014 s. 18-21.

Helmut Nielsen: For Emmas skyld. Bog i 2 bind. 2001. Eksperimentalforlaget.

Nygadekvarteret i Gørding. Af Arne Melballe. Lokalårbogen 1991 s. 88-91.

Om noget værd at bevare. Af Peter Dragsbo. Lokalårbogen 1984 s. 35-39.

Originaler fra det farverige Gørding. Af Wagn Olesen. Lokalårbogen 2004 s. 81-86.

Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920. Af Jytte Beier. Lokalårbogen 1987 s. 104-109.

Relationer mellem Plougstrup og Gørding (Mølle). Af Magne Juhl. Lokalårbogen 1991 s. 106-110.

Sagnenes Danmark bd. 3 Vestjylland s. 60-61. Af Gorm Benzon. Gørding kirke: Heksedans mellem gravene.

Skattebog for Gørding Kommune. 1917, 1926-1951, 1952. (33.8).

Skuespiller Johnsen, Gørding. Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1992 s. 78-83.

Stridigheder om skolevæsenet i Gørding sogn i tidligere tid. Af Vagn og Karen Husted Christensen. Lokalårbogen 1990 s. 57-63.

Tegl- og kalkbrænding i Ribe Amt 1838. Uddrag fra bogen Gamle vestjyder fortæller.

Tinghuset i Lourup af Hans Bennedsen. Avisartikel i Vestkysten d. 4.3.1925.

Træk af Lourups historie af Wagn Olesen. Lokalårbogen s. 105-109.

Tyske flygtninge i Gørding i 1945. Lokalårbogen 1998 s. 110-111.

Tømmerhandler Chr. Nielsen. Af Adrian Johansen og Peter Vejrup. (99.4).

Af Varhos nyere historie. Valdemar Andersen. Historisk Samfund Ribe Amt 1963 s. 608-613.

Vestergades lyksaligheder. Af Aksel Erhardtsen. Lokalårbogen 2005 s. 11-17. 

Teglværker i Bramming Kommune af Jefrey Andersen. Se UDDRAG her.

VORT SOGNS HISTORIE I 100 ÅR. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag 1951. S. 206-218 om gårde i Gørding sogn.

De fleste af bøgerne findes på GØRDING SOGNEARKIV.

Avisudklip om Gørding fra 1918 til dato samlet i 53 scrapbøger.

 

Træk af Gørding Sogns historie bd. 1:

 

Træk af Gørding sogns historie bd. 2:

Til forsiden