Folkeminder fra Gørding

Citat fra Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden i det Sekstende Aarhundrede.

Bind VII s. 225.

Evald Tang Kristensen: Danske Sagn Bind IV nr. 255 s. 61.

Evald Tang Kristensen: Danske Sagn Bind II nr. 145 s. 78.

Til forsiden