Forsidetegning: Karsten Ramsing

Fotos: Gørding Sognearkiv, Christian Sørensen og Jørgen Jacobsen

Uddrag af jubilæumsskrift - 25 sider

- Se alle arkivalier om Borgerforeningen på Gørding Sognearkiv -

Nørregade 1906-1911. Foto: Chr. Sørensen

Borgerforeningens bestyrelse 1975.

Bagest: Mathias Dreier, Otto Sørensen, Carl Wolthers, Hans Nissen

Forrest: Bent Larsen, Th. Andersen, Viggo Nielsen.

---

Borgerforeningens formænd:

Udsigt over åen ved Kirkebakken

---oooOooo---

Til Historie

Til forsiden